fbooktwiyt  svenskaengelsakTurkiska

Mål & Strategi

TUFs mål är på kort sikt:

Bli ett starkare förbund med hjälp av våra lokala föreningar och medlemmar.
Gradvis öka antalet medlemmar på såväl lokal som riksnivå.
Arbeta för våra ungdomsorganisationers självständighet.
Ha aktiva och driftiga arbetsgrupper.
Öka de kulturella aktiviteterna.
Öka intresset för politiskt arbete bland turkiska ungdomar.
Öka turkiska ungdomars kunskap om organisationslivet i Sverige.
Utveckla och stärka det redaktionella arbetet med EuroTurk samt vår hemsida

På lång sikt?

Stärka Nordisk Turkiska Ungdomsförbundet (NTUF).
Stärka vårt inflytande i Sverige och Turkiet.
Bilda ett större nätverk genom att finna nya och fler samarbetspartners i Europa.
Främja aktiviteter såsom sommarskolor och lägerverksamhet.
Inom 10 år bilda Europeisk Turkiska Ungdomsförbundet (ETUF).

Strategi

Genomföra fler aktiviteter inom bl.a. idrott, kultur, media och ledarskap.
Informera om TUF: s verksamhet i skolor och våra lokala föreningar.
Öka och stärka kommunikationen med medlemmar, föreningar och samarbetspartners som t ex ABF, Ungdomsstyrelsen och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).
Uppmuntra turkiska ungdomar att bli aktiva i politiska organisationer.
Starta nya projekt.
Belöna aktiva och ambitiösa ungdomar.

awesome comments!

Sök...

Om oss

Turkiska Ungdomsförbundet är en av Sveriges största etniska riksförbund. Vi har närmare 8 000 medlemmar i 38 lokalföreningar utspridda i hela Sverige.

Adress: Banérgatan 77
115 53 Stockholm, Sweden
Telephone: 08-652 23 05
E-post: info@tuf.nu

 

TUF Tweets

No tweets found.