fbooktwiyt  svenskaengelsakTurkiska

14 miljoner barn drabbade av konflikterna i Syrien och Irak

unicef

Kriget i Syrien har nu pågått i fyra år och våldet i området påverkar idag 14 miljoner barn i Syrien och Irak. För de yngsta barnen är kriget allt som de känner till, konstaterar UNICEF idag.

I Syrien befinner sig 5,6 miljoner barn i en mycket svår situation. Dessutom lever två miljoner syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder.

– Den här katastrofen är allt som de yngsta barnen känner till. De äldre barnen får inte bara sitt förflutna skadat av våld och lidande, det formar även deras framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Nu när kriget går in på sitt femte år riskerar den här generationen fortfarande att förloras till våldet, och att föra vidare vad de själva fått uppleva till nästa generation.

UNICEF satsar på långsiktiga investeringar för att möta barnens behov och utrusta dem med de kunskaper de behöver för att kunna bygga en bättre framtid.

Följande är några exempel på UNICEFs insatser inne i Syrien under 2014:

•    Tillsammans med partners har vi vaccinerat mer än 2,9 miljoner barn mot polio. Inga nya fall av polio har rapporterats sedan januari 2014.
•    Vi har vaccinerat 840 000 barn mot mässling.
•    Vi har levererat 3 400 ton klor till vattenreningsverk och gett 16 miljoner människor tillgång till rent vatten.
•    2,8 miljoner barn har fått böcker och skolmaterial.
•    Över en miljon filtar har delats ut och omkring 414 000 barn och kvinnor har fått vinterkläder.
•    Mer än 127 000 barn har fått psykosocialt stöd.

Gå in på unicef.se och läs mer om hur du kan hjälpa oss att rädda fler barns liv.


awesome comments!

Sök...

Om oss

Turkiska Ungdomsförbundet är en av Sveriges största etniska riksförbund. Vi har närmare 8 000 medlemmar i 38 lokalföreningar utspridda i hela Sverige.

Adress: Banérgatan 77
115 53 Stockholm, Sweden
Telephone: 08-652 23 05
E-post: info@tuf.nu

 

TUF Tweets

No tweets found.